Khamis, November 26, 2015

SIAPAKAH THOIFAH MANSHURAH (Bhg. Pertama)

Thoifah Manshurah ialah golongan yang sentiasa mendapat pertolongan Allah S.W.T dan sentiasa menang dalam peperangan ketika mempertahankan dan mengembangkan agama Islam. Contohnya Rasulullah S.A.W dan para sahabat sendiri adalah merupakan golongan yang sentiasa menang dalam peperangan tidak kiralah berapa jumlahnya musuh Islam itu. Dalam peperangan badar umpamanya jumlah pejuang Islam hanyalah 313 orang tetapi terpaksa berlawan dengan tentera kafir yg berjumlah lebih seribu orang. Namun kemenangan berpihak kepada Islam. Begitulah pada peperangan2 yang lain yang berlaku pada zaman Rasulullah S.A.W dan para sahabat.

Rasulullah SAW bersabda;

“Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang membela kebenaran, mendapat pertolongan Allah (sentiasa menang) hingga datangnya hari kiamat.”


SIAPA THOIFAH MANSHURAH?


Bukan semua boleh menjadi Thoifah Manshurah atau mengaku sebagai Thoifah Manshurah. Ini kerana untuk menjadi Thoifah Manshurah atau golongan yang akan ditolong oleh Allah S.W.T mestilah memiliki sifat-sifat dan ciri-ciri tertentu yang dinyatakan di bawah ini. Sifat-sifat dan ciri-ciri itu adalah berdasarkan hadith2 nabi S.A.W. juga. Semaklah dan kajilah dengan baik.


CIRI-CIRI THOIFAH MANSHURAH


1. Tha’ifah Manshurah adalah Kelompok yang Berperang

Antara dalil hadith;


Hadith Pertama:

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، فيقول أميرهم تعال صلِ لنا. فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة

Dari Jabir bin Abdullah RA, berkata: Rasulullah SAW bersabda:

“Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang membela kebenaran, mendapat pertolongan Allah hingga datangnya hari kiamat.” Beliau berkata, “Kemudian akan datang Isa putra Maryam AS, lalu pemimpin mereka berkata (kepada Isa AS ), “Kemarilah, silakan Anda mengimami kami shalat.” Lalu Isa AS menjawab, “Tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain, sebagai penghormatan dari Allah kepada umat ini.” (HR Muslim)


Hadith Kedua:

عن عقبة بن الحصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم الدجال

Dari Uqbah bin Al-Hushain RA, berkata: Rasulullah SAW bersabda:

“Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang membela kebenaran dengan mendapatkan pertolongan Alah dalam menghadapi orang-orang yang memusuhi mereka, hingga orang yang akhir dari mereka memerangi Dajjal.” (HR Ahmad)


Hadith Ketiga:

عن عقبة بن عامر فال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله، قاهرين لعدوهم، لا يضرّهم من خالفهم حتى تأتي الساعة وهم على ذلك

Dari Uqbah bin Amir RA, berkata: Aku mendengar Rasullah SAW bersabda:

“Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yag berperang karena perintah Allah. Mereka dimenangkan Allah atas musuh mereka. Tidak memberi madharat kepada mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, hingga datang hari kiamat dan mereka di atas yang demikian itu.” (HR Muslim)


Hadith Keempat:

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح هذا الدين قائماً يقاتل عليه عصبة من المسلمين حتي تقوم الساعة

Dari Jabir bin Samurah RA, berkata: Rasulullah SAW bersabda:

“Akan senantiasa tegak agama ini, di mana ada segolongan dari kaum muslimin yang berperang untuk membelanya hingga hari kiamat.” (HR Muslim)

Hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa Tha’ifah Manshurah yang dipuji Rasulullah SAW, di antara syaratnya adalah berperang di jalan Allah untuk memenangkan agama-Nya, dan golongan ini akan senantiasa tegak; tidak terputus selama-lamanya.

Dengan demikian, konteks dalam hadits tersebut
(لا تزال طائفة)

“akan senantiasa ada segolongan…” –dan kelompok ini tegak di atas kebenaran– maknanya mengikuti Salafush Shalih, mengambil petunjuk dengan petunjuk Al-Qur’an dan As-Sunnah, serta menolak segala bid’ah. Di sini penisbatannya adalah benar-benar asli penisbatannya kepada kebenaran.

Adapun pendapat banyak ahlul ilmi dari kalangan Salafush Shalih bahwa Tha’ifah Manshurah adalah ahlul hadits, maka makna ini adalah benar. Maksud pendapat mereka, golongan tersebut berada di atas i’tiqad (keyakinan) atau akidah Ahlul Hadits, dan akidah mereka adalah akidah yang paling selamat dan paling sesuai dengan ilmu yang benar.


2. Tha’ifah Manshurah adalah Ahli Sunnah waljamaah. Manakala dari segi amalan feqahnya pula ialah mengikut manhaj ahlul hadis.

Ini merupakan ciri asas kepada Thoifah Manshurah. Kalau setakat berperang atas nama fi sabilillah namun ghoyahnya atau matlamatnya bukan untuk meninggikan kalimah Allah maka golongan ini tidak akan menang. Begitu juga kalau ghoyahnya betul sekalipun namun manhaj pula yang tidak betul maka golongan ini juga tidak akan mendapat pertolongan Allah. Mereka bukanlah Thoifah Manshurah walaupun mereka mengaku sebagai pejuang Islam.

Maka Thoifah Manshurah adalah golongan yg betul dalam perjuangan mereka dan amalan feqah mereka iaitu mengikut manhaj ahlil hadith yang selari dengan amalan Salaf al-Shalih.

Berkata An-Nawawi RHM: “Berkata Ahmad bin Hambal RHM, “Kalau mereka bukan Ahlul Hadits, maka aku tidak tahu lagi siapa mereka...”

Berkata Al-Qadhi Iyadh RHM., “Hanyasanya yang dikehendaki Ahmad adalah Ahlus Sunnah wal Jama’ah dan orang-orang yang i’tiqadnya di atas mazhab Ahlul Hadits.”

Dikutip dari Sumber rujukan berikut;

(Tentang Thoifah Manshurah, bagian kedua dari Risalah Ma’âlim Ath-Thâ’ifah Al-Manshûrah fî Uqri Dâr Al-Mu’minîn (Bilâdu Syâm) karya Asy-Syaikh Abu Qatadah Al-Filasthini (Umar bin Mahmud Abu Umar).

Kesimpulannya; Thoifah Manshurah itu ialah segolongan yang berperang di jalan Allah (fi sabilillah). Akidah mereka ialah akidah Salafush Shalih iaitu Ahlus Sunnah wal Jama’ah yang awal iaitu akidah yang diikuti oleh Rasulullah saw, para sahabat, tabi’in dan taabi' tabi’in. Manakala dalam amalan feqah pula mereka mengikuti Manhaj ahlul hadith iaitu manhaj yg diikuti oleh para Salafush Shalih juga. Mereka itulah yang akan mendapat pertolongan Allah dan akan sentiasa menang dalam peperangan demi peperangan.

Ini kerana golongan Salafush Shalih dan golongan yang mengikuti jalan mereka ialah golongan yang sebaik-baik umat sepertimana maksud hadith, Daripada;

Imran b. Hushain radhiallahu ‘anh berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. قَالَ عِمْرَانُ: فَلاَ أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا

Sebaik-baik umatku ialah yang hidup pada kurunku, kemudian yang mengikuti zaman mereka dan kemudian yang mengikuti zaman mereka. Imran berkata: Saya tidak ingat sama ada (Nabi shallallahu 'alaihi wasallam) menyebut 2 atau 3 kurun selepasnya.

(HR. Bukhari)*


*Sahih: Lafaz di atas dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam Shahihnya – hadis no: 3650 (Kitab al-Manaqib, Bab keutamaan para sahabat). Memiliki beberapa riwayat yang lain dari sejumlah sahabat sebagaimana yang dikemukakan oleh pengarang, sehingga mencapai taraf mutawatir. Lafaznya mungkin berbeza tetapi maksudnya adalah sama.

Wallaahua'lam.

Tiada ulasan:

Disqus for Jalanan Hamba