Khamis, November 26, 2015

SIAPAKAH THOIFAH MANSHURAH (Bhg. Pertama)

Thoifah Manshurah ialah golongan yang sentiasa mendapat pertolongan Allah S.W.T dan sentiasa menang dalam peperangan ketika mempertahankan dan mengembangkan agama Islam. Contohnya Rasulullah S.A.W dan para sahabat sendiri adalah merupakan golongan yang sentiasa menang dalam peperangan tidak kiralah berapa jumlahnya musuh Islam itu. Dalam peperangan badar umpamanya jumlah pejuang Islam hanyalah 313 orang tetapi terpaksa berlawan dengan tentera kafir yg berjumlah lebih seribu orang. Namun kemenangan berpihak kepada Islam. Begitulah pada peperangan2 yang lain yang berlaku pada zaman Rasulullah S.A.W dan para sahabat.

Rasulullah SAW bersabda;

“Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang membela kebenaran, mendapat pertolongan Allah (sentiasa menang) hingga datangnya hari kiamat.”


SIAPA THOIFAH MANSHURAH?


Bukan semua boleh menjadi Thoifah Manshurah atau mengaku sebagai Thoifah Manshurah. Ini kerana untuk menjadi Thoifah Manshurah atau golongan yang akan ditolong oleh Allah S.W.T mestilah memiliki sifat-sifat dan ciri-ciri tertentu yang dinyatakan di bawah ini. Sifat-sifat dan ciri-ciri itu adalah berdasarkan hadith2 nabi S.A.W. juga. Semaklah dan kajilah dengan baik.


CIRI-CIRI THOIFAH MANSHURAH


1. Tha’ifah Manshurah adalah Kelompok yang Berperang

Antara dalil hadith;


Hadith Pertama:

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، فيقول أميرهم تعال صلِ لنا. فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة

Dari Jabir bin Abdullah RA, berkata: Rasulullah SAW bersabda:

“Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang membela kebenaran, mendapat pertolongan Allah hingga datangnya hari kiamat.” Beliau berkata, “Kemudian akan datang Isa putra Maryam AS, lalu pemimpin mereka berkata (kepada Isa AS ), “Kemarilah, silakan Anda mengimami kami shalat.” Lalu Isa AS menjawab, “Tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain, sebagai penghormatan dari Allah kepada umat ini.” (HR Muslim)


Hadith Kedua:

عن عقبة بن الحصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم الدجال

Dari Uqbah bin Al-Hushain RA, berkata: Rasulullah SAW bersabda:

“Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang membela kebenaran dengan mendapatkan pertolongan Alah dalam menghadapi orang-orang yang memusuhi mereka, hingga orang yang akhir dari mereka memerangi Dajjal.” (HR Ahmad)


Hadith Ketiga:

عن عقبة بن عامر فال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله، قاهرين لعدوهم، لا يضرّهم من خالفهم حتى تأتي الساعة وهم على ذلك

Dari Uqbah bin Amir RA, berkata: Aku mendengar Rasullah SAW bersabda:

“Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yag berperang karena perintah Allah. Mereka dimenangkan Allah atas musuh mereka. Tidak memberi madharat kepada mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, hingga datang hari kiamat dan mereka di atas yang demikian itu.” (HR Muslim)


Hadith Keempat:

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح هذا الدين قائماً يقاتل عليه عصبة من المسلمين حتي تقوم الساعة

Dari Jabir bin Samurah RA, berkata: Rasulullah SAW bersabda:

“Akan senantiasa tegak agama ini, di mana ada segolongan dari kaum muslimin yang berperang untuk membelanya hingga hari kiamat.” (HR Muslim)

Hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa Tha’ifah Manshurah yang dipuji Rasulullah SAW, di antara syaratnya adalah berperang di jalan Allah untuk memenangkan agama-Nya, dan golongan ini akan senantiasa tegak; tidak terputus selama-lamanya.

Dengan demikian, konteks dalam hadits tersebut
(لا تزال طائفة)

“akan senantiasa ada segolongan…” –dan kelompok ini tegak di atas kebenaran– maknanya mengikuti Salafush Shalih, mengambil petunjuk dengan petunjuk Al-Qur’an dan As-Sunnah, serta menolak segala bid’ah. Di sini penisbatannya adalah benar-benar asli penisbatannya kepada kebenaran.

Adapun pendapat banyak ahlul ilmi dari kalangan Salafush Shalih bahwa Tha’ifah Manshurah adalah ahlul hadits, maka makna ini adalah benar. Maksud pendapat mereka, golongan tersebut berada di atas i’tiqad (keyakinan) atau akidah Ahlul Hadits, dan akidah mereka adalah akidah yang paling selamat dan paling sesuai dengan ilmu yang benar.


2. Tha’ifah Manshurah adalah Ahli Sunnah waljamaah. Manakala dari segi amalan feqahnya pula ialah mengikut manhaj ahlul hadis.

Ini merupakan ciri asas kepada Thoifah Manshurah. Kalau setakat berperang atas nama fi sabilillah namun ghoyahnya atau matlamatnya bukan untuk meninggikan kalimah Allah maka golongan ini tidak akan menang. Begitu juga kalau ghoyahnya betul sekalipun namun manhaj pula yang tidak betul maka golongan ini juga tidak akan mendapat pertolongan Allah. Mereka bukanlah Thoifah Manshurah walaupun mereka mengaku sebagai pejuang Islam.

Maka Thoifah Manshurah adalah golongan yg betul dalam perjuangan mereka dan amalan feqah mereka iaitu mengikut manhaj ahlil hadith yang selari dengan amalan Salaf al-Shalih.

Berkata An-Nawawi RHM: “Berkata Ahmad bin Hambal RHM, “Kalau mereka bukan Ahlul Hadits, maka aku tidak tahu lagi siapa mereka...”

Berkata Al-Qadhi Iyadh RHM., “Hanyasanya yang dikehendaki Ahmad adalah Ahlus Sunnah wal Jama’ah dan orang-orang yang i’tiqadnya di atas mazhab Ahlul Hadits.”

Dikutip dari Sumber rujukan berikut;

(Tentang Thoifah Manshurah, bagian kedua dari Risalah Ma’âlim Ath-Thâ’ifah Al-Manshûrah fî Uqri Dâr Al-Mu’minîn (Bilâdu Syâm) karya Asy-Syaikh Abu Qatadah Al-Filasthini (Umar bin Mahmud Abu Umar).

Kesimpulannya; Thoifah Manshurah itu ialah segolongan yang berperang di jalan Allah (fi sabilillah). Akidah mereka ialah akidah Salafush Shalih iaitu Ahlus Sunnah wal Jama’ah yang awal iaitu akidah yang diikuti oleh Rasulullah saw, para sahabat, tabi’in dan taabi' tabi’in. Manakala dalam amalan feqah pula mereka mengikuti Manhaj ahlul hadith iaitu manhaj yg diikuti oleh para Salafush Shalih juga. Mereka itulah yang akan mendapat pertolongan Allah dan akan sentiasa menang dalam peperangan demi peperangan.

Ini kerana golongan Salafush Shalih dan golongan yang mengikuti jalan mereka ialah golongan yang sebaik-baik umat sepertimana maksud hadith, Daripada;

Imran b. Hushain radhiallahu ‘anh berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. قَالَ عِمْرَانُ: فَلاَ أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا

Sebaik-baik umatku ialah yang hidup pada kurunku, kemudian yang mengikuti zaman mereka dan kemudian yang mengikuti zaman mereka. Imran berkata: Saya tidak ingat sama ada (Nabi shallallahu 'alaihi wasallam) menyebut 2 atau 3 kurun selepasnya.

(HR. Bukhari)*


*Sahih: Lafaz di atas dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam Shahihnya – hadis no: 3650 (Kitab al-Manaqib, Bab keutamaan para sahabat). Memiliki beberapa riwayat yang lain dari sejumlah sahabat sebagaimana yang dikemukakan oleh pengarang, sehingga mencapai taraf mutawatir. Lafaznya mungkin berbeza tetapi maksudnya adalah sama.

Wallaahua'lam.

Khamis, Julai 10, 2014

Tarikh Islam: Sejarah Khilafah Islamiyah

Yang sudah tahu Alhamdulillah. Sebagai seorang Islam amatlah wajar mengetahui sejarah kerajaan Islam yang bermula dengan;

1. Kerajaan Islam yang berpusat di Madinah (bawah pemerintahan nabi Muhammad SAW), Tahun 1-11 hijrah.

2. Kerajaan Islam Khulafa al-Rasyidiin (pusat pemerintahan di Madinah, 5 khalifah), Tahun 11-41h.

3. Daulah Umawiyah (berpusat di Damsyik, 14 khalifah), Tahun 41-133h.

4. Daulah Abbasiah (berpusat di Baghdad, 18 khalifah) 133-320h.

5. Daulah Bani Buwaih (berpusat di Baghdad 8 khalifah) 320-468h.

6. Bani Saljuk (Berpusat di Baghdad, 11 khalifah) 468-656h.


Setelah itu kaum muslimin hidup selama 4 tahun tanpa seorang khalifah pun. Ini terjadi kerana serangan orang-orang Tartar ke negeri-negeri Islam dan pusat kekhalifahan di Baghdad.


7. Bani Abbas Kembali ambil alih, (Berpusat di Kaherah, 18 khalifah,) 660-918h

8. Bani Uthman (Daulah Uthmaniah berpusat di Turki), 30 khalifah,) 918-1342h bersamaan 1517-1924m


Khilafah Uthmaniyyah berakhir sepenuhnya setelah berlaku rampasan kuasa oleh Mustafa Kamal Laknatullah pada 3 Mac 1924. Mustafa Kamal telah menukar sistem khilafah kepada sistem demokrasi barat. Kelemahan umat Islam dan ketiadaan sistem khilafah Islam melahirkan banyak negeri dan kerajaan yang berasingan yang dipecah-pecahkan oleh penjajah. 

Padahal Kerajaan Islam yang sepatutnya adalah satu sahaja di dunia ini seperti yang telah berlaku di zaman nabi Muhammad SAW hingga khilafah Uthmaniyyah.

Hukum melantik khalifah dan mewujudkan pemerintahan berkhalifah adalah WAJIB ke atas umat Islam.

Sebab itu dalam sejarah Islam hanya 4 tahun sahaja umat Islam hidup tanpa khalifah iaitu selepas khilafah Bani Saljuk dari tahun 656h hingga tahun 660h. Ini terjadi akibat dari serangan Tartar ke negeri-negeri Islam. Selepas itu umat Islam kembali mempunyai khalifah.

Selepas kehancuran Daulah Uthmaniah, Umat Islam telah terputus daulah khilafah sekali lagi. Yang pelik dan sedihnya, umat Islam boleh terputus khalifah sehingga 90 tahun lamanya yang belum pernah berlaku dalam sejarah Islam sebelum ini.

Pada tahun ini iaitu pada 3 Mac 2014 maka genaplah 90 tahun kaum Muslimin hidup tanpa naungan Khilafah.

Ada yang mengatakan, pada June 2014 khilafah Islam telah kembali sekali lagi dan akan menyatukan negara2 Islam sehingga dapat memerintah dunia. Wallahuaklam...

Jumaat, Februari 21, 2014

Lirik Lagu Kau Ada
Diharap lirik lagu ini tak ada kena mengena dengan pemimpin dan isteri-isteri pemimpin. Ianya umum untuk pengajaran kita semua.Lirik lagu Kau ada - 2wins

Dia ada rumah besar dua tiga (kau ada)
Dia ada kereta Bently dan Ferrari (kau ada)
Dia ada Shendel Fendi LV Gucci (kau ada)
Kau ada, kau ada aku tak ada

Dia ada rumah besar dua tiga (kau ada)
Dia ada kereta Bently dan Ferrari (kau ada)
Dia ada Shendel Fendi LV Gucci (kau ada)
Kau ada, kau ada aku tak ada

Kata aku yang kanan
Kata bukan temberang
Kata bukan sembarang
Bukan dari seberang

Cakap lihat-lihat
Cakap pandang-pandang
Kalau lihat wajah ludah masih tak goyang

Masih hidup berpada
Masih berpada-pada
Yang tak ada kata tak ada
Biar berserderhana

Jangan di ada-ada
Nanti porak peranda
Yang tak ada kata ada
Kata benda sengketa

Mana lah aku mampu
Nak beli semua itu
Aku driver teksi
Manalah ada pitis
Shoot sebulan pun tak sekali
Jangan kata Bently
Kelisa pun belum tentu mampu dapat ku beli

Apa yang dia ada
Tak mestinya ku ada
Apa yang aku ada
Tak semestinya dia ada
Jangan nak ngada-ngada
Jangan nak lumba-lumba
Mati pun bukan boleh bawa benda itu semua

Dia ada rumah besar dua tiga (kau ada)
Dia ada kereta Bently dan Ferrari (kau ada)
Dia ada Shendel Fendi LV Gucci (kau ada)
Kau ada, kau ada aku tak ada

Besar periuk masalah kerak
Jangan sampai nanti kita yang terjebak
Ingin hidup mewah sanggup gadai sawah
Sanggup jual maruah baru boleh megah
Barulah nampak gah

Adat air pasang surut
Adat hidup tinggi rendah
Pusing-pusing ronda-ronda
Apa ada pada nama

Kata kau penuh gah
Kata kau memang penuh dengan madah pujangga
Bunga harus waspada benda kaburi madah
Kenalah jaga-jaga bila senang curiga

Ada banyak ada sikit ada lebih ada kurang
Ada turun ada naik ada rapat ada jarak
Ada adat kena ikut
Ada kata kena turut
Ada janji kena pegang
Ada susah ada senang

Sama diri sama tunduk sama buat sama turut
Sama patah sama remuk bila tinggi jangan angkuh
Kalau papa jangan kaya
Kalau kaya jangan mengada
Kalau ada kata ada
Kalau tak ada buat tak ada

Dia ada rumah besar dua tiga (kau ada)
Dia ada kereta Bently dan Ferrari (kau ada)
Dia ada Shendel Fendi LV Gucci (kau ada)
Kau ada, kau ada aku tak ada

Dia ada rumah besar dua tiga (kau ada)
Dia ada kereta Bently dan Ferrari (kau ada)
Dia ada Shendel Fendi LV Gucci (kau ada)
Kau ada, kau ada aku tak ada

Dia ada rumah besar dua tiga (kau ada)
Dia ada kereta Bently dan Ferrari (kau ada)
Dia ada Shendel Fendi LV Gucci (kau ada)
Kau ada, kau ada aku tak ada...

Khamis, Disember 05, 2013

Cara untuk mengambil STAM di maahad kelolaan YIK oleh pelajar dari luar Kelantan

Baru-baru ini saya telah mendapat inbox dari salah seorang pelajar yang sedang belajar di salah sebuah sekolah agama di Pahang. Pelajar ini telah berminat untuk mengambil peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) di Maahad kelolaan Yayasan Islam Kelantan (YIK).

Menurut pelajar tersebut, beliau telah mengambil peperiksaan Sijil Menegah Agama (SMA) di sekolah asal beliau sewaktu di tingkatan empat dan telah mendapat pangkat Jayyid Jiddan.

Pertanyaan yang diajukan ialah bagaimanakah untuk mengambil peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) di Sekolah Menengah Ugama Arab / Maahad kelolaan Yayasan Islam Kelantan (YIK)?

Jawapan:

Tujuan mengambil peperiksaan STAM ialah untuk membolehkan pelajar menyambung pelajaran ke universiti al-Azhar dan yang setaraf dengannya.

Syarat untuk mengambil peperiksaan STAM ialah;

1. Mesti mengikuti terlebih dahulu kurikulum Maahad Al-Bu'uth Al-Islamiah Al-Azhar. Ini adalah syarat yang dipersetujui antara Kementerian Pendidikan Malaysia dengan Al-Azhar Al-Syarif, Kaherah, Mesir pada tahun 1999.

2. Telah mengambil peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau

3. Telah berumur 18 tahun pada 1 Januari pada tahun peperiksaan STAM diambil.

Antara sekolah yang telah lama mengikuti kurikulum Maahad Al-Bu'uth Al-Islamiah Al-Azhar ialah Sekolah Menengah Ugama Arab / Maahad kelolaan Yayasan Islam Kelantan (YIK), iaitu bermula dari tingkatan satu lagi.

Di sekolah arab / maahad kelolaan YIK, peperiksaan STAM diambil ketika pelajar berada di tingkatan enam bawah.

Ada 2 cara untuk mengambil peperiksaan STAM iaitu samada sebagai calon persendirian atau sebagai calon sekolah.

Sebagai Calon Persendirian:

Sebenarnya STAM dikelolakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dengan kerjasama Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM). Borang pendaftarannya boleh diperolehi dan diserahkan di Sektor Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) terdekat. Calon boleh menumpang peperiksaan di mana-mana sekolah agama di Malaysia yang ada STAM sebagai calon persendirian.

Sebagai Calon Sekolah:

Sekiranya ingin belajar dan ingin menduduki peperiksaan STAM sebagai calon sekolah, urusannya akan dibuat oleh pihak sekolah.

Misalnya ingin belajar di Maahad Kelantan, maka kenalah tunggu di hujung tahun iaitu selepas menduduki SPM;

1. Ambil surat keluar dan isi borang yang berkaitan dengan pertukaran sekolah (jika perlu) di sekolah masing-masing.

2. Kemudian pergi ke Pejabat Yayasan Islam Kelantan Nilam Puri Kota Bharu Kelantan bahagian Hal Ehwal Murid. Bawa sijil-sijil yang berkaitan misalnya sijil SMU/SMA.

3. Buat permohonan kemasukan ke tingkatan 6 di Sekalah YIK atau kolej Yayasan Islam Kelantan yang baru di buka di Macang Kelantan.

Maklumat tentang Kolej Yayasan Islam Kelantan yang baru di buka;

http://yik.edu.my/blog/?p=78

Sekiranya berjaya boleh mula bersekolah di tingkatan enam bawah.

Isnin, November 25, 2013

Cara Kemasukan Ke Tingkatan Satu Di Sekolah Menengah Ugama (Arab) / Maahad Kelolaan YIK

Saya percaya ramai ibubapa yang tinggal di luar Kelantan sedang berfikir untuk memasukkan anak-anak mereka ke tingkatan satu di sekolah menengah ugama (arab) / maahad kelolaan Yayasan Islam Kelantan (YIK).

Ada 2 ketogori sekolah yang dibawah kelolaan YIK sepenuhnya iaitu Maahad-maahad Kawalan Yayasan Islam Kelantan dan Maahad-Maahad Pilihan Yayasan Islam Kelantan.

Syarat minima untuk ke sekolah maahad kelolaan YIK mengikut yang terkini adalah sebagaimana berikut;

1. Syarat kemasukan ke Maahad-Maahad Kawalan Yayasan Islam Kelantan ialah mendapat 5A UPSR.

2. Syarat kemasukan ke Maahad-Maahad Pilihan Yayasan Islam Kelantan ialah mendapat sekurang-kurangnya 2A UPSR.

Cara untuk memohon masuk ke tingkatan 1 di sekolah menengah ugama (arab) / maahad kelolaan YIK;

Para ibubapa boleh membuat permohonan kemasukan anak mereka ke sekolah menengah ugama (arab) / maahad kelolaan YIK dengan mengisi borang kemasukan yang biasanya dikeluarkan bermula awal bulan oktober setiap tahun.

Untuk kemasukan ke Maahad Kawalan, borang permohonan boleh didapati di Yayasan Islam Kelantan atau di Maahad kawalan tersebut atau boleh dimuat turun dari laman web YIK (Klik Sini).

Untuk kemasukan ke Maahad Pilihan, borang permohonan boleh didapati di pejabat sekolah yang menjadi pilihan ibu bapa atau pelajar. Sila datang pada waktu pejabat.

Tarikh tutup kemasukan ke tingkatan satu di sekolah menengah ugama (arab) / maahad kelolaan YIK ialah 2 minggu selepas keputusan UPSR dikeluarkan.

Sila kembalikan borang yang telah lengkap diisi bersama syarat-syarat yang diperlukan sepertimana yang terkandung dalam borang ke pejabat sekolah sebelum tarikh tutup permohonan tersebut. Biasanya salinan keputusan UPSR dan salinan sijil kelahiran. Sila sediakan juga 2 keping gambar berukuran passpot.

Kad jawapan atau surat panggilan untuk sesi ujian kemasukan akan dihantar kepada calon selepas itu. Sila berkunjung ke laman web Yayasan Islam Kelantan untuk mendapatkan maklumat yang terkini.

UJIAN KEMASUKAN

Setiap pemohon wajib menduduki ujian kemasukan. Ada 2 ujian yang perlu diduduki iaitu ujian lisan dan ujian bertulis.

Perkara yang akan diuji untuk calon Maahad Kawalan ialah;

 1. Ujian membaca: Al - Quran - 60 markah, Jawi - 40 markah
 2. Ujian bertulis: Jawi dan Asas Pengetahuan Agama Islam - 100 markah
 3. Ujian hafazan: Hafazan Al - Quran - 100 markah (MTS & MTQ sahaja)


Perkara yang akan diuji untuk calon Maahad Pilihan ialah;

 1. Ujian membaca : Al - Qur’an - 60 markah, Jawi - 40 Markah
 2. Ujian bertulis: Jawi, Al - Qur’an dan Asas Pengetahuan Agama Islam - 100 markah
 3. Keputusan UPSR: A = 10 Markah, B = 5 Markah


Keputusan akan diumumkan selewat-lewatnya pada hari ahad minggu ke empat bulan disember.

Pemohon yang berjaya dikehendaki melapor diri di Maahad berkenaan Sehari sebelum sesi persekolahan bermula.

Senarai nama Maahad Kawalan dan Maahad Pilihan Yayasan Islam Kelantan;

Maahad-Maahad Kawalan Yayasan Islam Kelantan adalah seperti berikut:

 1. MAAHAD MUHAMMADI (L)
 2. MAAHAD MUHAMMADI (P)
 3. MAAHAD TAHFIZ SAINS
 4. MAAHAD TAHFIZ AL QURAN WAL QIRAAT


Maahad-Maahad Pilihan Yayasan Islam Kelantan adalah seperti berikut:

 1. MAAHAD MUHAMMADI PASIR PEKAN
 2. MAAHAD RAHMANIAH, KUALA KRAI
 3. MAAHAD MUHAMMADI PASIR MAS
 4. MAAHAD SANIAH, PASIR PUTEH
 5. MAAHAD PENGAJIAN ISLAM, KOTA BHARU
 6. MAAHAD AHMADI TANAH MERAH
 7. MAAHAD AMIR INDERA PETRA, BERIS, BACHOK
 8. MAAHAD AR RAHMAH KENALI, KUBANG KERIAN
 9. MAAHAD MUHAMMADI TUMPAT
 10. MAAHAD MUHAMMADI RANTAU PANJANG


Alamat web Yayasan Islam Kelantan: http://www.yik.edu.my/
Link untuk download borang kemasukan ke Maahad Kawalan: Download

` SELAMAT BELAJAR`

Disqus for Jalanan Hamba